Taal maakt werken beter

Wie minder goed kan lezen, schrijven en/of rekenen heeft vaak slechtere kansen op de arbeidsmarkt en kan vaak minder veilig werken*. In veel banen worden deze vaardigheden van je verwacht. En in de meeste gevallen moet je een sollicitatiebrief schrijven om aan een baan te komen.
* (Christoffels, Baay, Bijlsma, & Levels, 2016)

Lage inkomsten

In veel organisaties werken mensen die laaggeletterd zijn. Zij kunnen minder goed lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer. Hierdoor hebben ze vaak een minder goede positie op de arbeidsmarkt en lagere salarissen dan mensen die wel goed kunnen lezen en schrijven.

Maatschappelijk probleem

PwC (2018) becijferde dat de maatschappelijke kosten van laaggeletterdheid door onder andere armoede, bijstandsuitkeringen, het mislopen van inkomsten uit werk en de hoge zorgkosten neerkomt op 1,13 miljard euro per jaar. Een groot deel van deze kosten (49%) komt op rekening van maatschappij en overheid. De andere 51% komt op rekening van de laaggeletterde zelf. Het gaat om 575 euro per jaar per persoon voor laaggeletterden tussen 16 en 65 jaar.

Wist je dat…?*

  • 11% van de recent werklozen en 25% van de langdurig werklozen laaggeletterd is;
  • Werkende laaggeletterden beroepen uitoefenen met een lagere beroepsstatus dan niet-laaggeletterden;
  • Laaggeletterden drie keer zo vaak afhankelijk zijn van een uitkering als niet-laaggeletterden;
  • Taalproblemen de oorzaak zijn van 10% van de zware ongevallen in de sector procesindustrie.

Bekijk onze factsheet

Investeer in laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid raakt onze samenleving. Die functioneert namelijk beter als iedereen kan meedoen. Meer aandacht voor de problematiek is nodig om meer mensen bewust te maken van laaggeletterdheid, ook in de eigen omgeving. We roepen daarom werkgevers op om samen met overheden en maatschappelijke organisaties op te trekken in de strijd tegen laaggeletterdheid. Alleen dan kunnen we structureel dit grote maatschappelijke probleem aanpakken.

Wat kan ik doen?

We roepen alle bedrijven op om samen met ons aandacht te vragen voor laaggeletterdheid op de werkvloer. Dit kan op verschillende manieren:  

  • Breng het belang van de aanpak van laaggeletterdheid onder de aandacht via uw (interne) nieuwsbrief, magazine, website of sociale media-kanalen. Bekijk onze downloads voor voorbeeldteksten en banners, vrij voor gebruik.
  • Gebruik de herkenningswijzer voor het herkennen van signalen van laaggeletterdheid op de werkvloer onder collega’s.
  • Neem contact met ons op om een plan op maat te laten maken voor de aanpak van laaggeletterdheid binnen uw bedrijf met inzet van uw eigen kennis en capaciteit.
  • Lees meer over de aanpak EVA om vrouwen met lage basisvaardigheden te motiveren een opleiding te gaan volgen of (vrijwilligers-)werk te zoeken.
  • Leer van andere bedrijven. Stichting Lezen & Schrijven heeft een uitgebreid netwerk van bedrijfspartners die graag hun ervaringen met u delen. Wij brengen u graag in contact.

Ervaringsverhalen  

Op de pagina ‘Mijn Verhaal’ delen oud-laaggeletterden hun verhaal. Zo geven we een gezicht aan de 2,5 miljoen laaggeletterden in Nederland.

Op zijn vijfde kreeg Jos een ongeluk met zijn oog. Op school liep hij hierdoor een achterstand op, die hij niet meer wist in te halen. Dan riep zijn leraar: stratenmakers zijn ook nodig. Jaren later startte Jos zijn eigen bloemenzaak, ondanks zijn taalproblemen. Met smoesjes wist hij zijn laaggeletterdheid te verbloemen en gebruikte afkortingen bij bestellingen. En toen eenmaal de computer kwam, was dat een ramp. > Lees verder

Elke dag ging Dicky met lood in zijn schoenen naar zijn werk. Bang om rapporten te moeten schrijven. Maar juist door een oplettende collega, werd de dialoog geopend. Hij gaf toe dat hij een taalprobleem had. Niet veel later ondernam hij actie. Sindsdien is hij uit de schulden, heeft hij een huis en is hij veel gezonder. > Lees verder