DRIE CATEGORIEËN TAALHELDEN

TaalHelden kunnen in drie categorieën worden genomineerd. De drie categorieën zijn:

 • Taalcursist: een (voormalig) laaggeletterde taalcursist en/of Taalambassadeur.
 • Taalbegeleider: een persoon die lees– en schrijfcursisten begeleidt.
 • Bruggenbouwer: een persoon die zich inzet om mensen en organisaties aan elkaar te verbinden in de aanpak van laaggeletterdheid en/of een bedrijf of samenwerkingsverband* dat laaggeletterdheid effectief aanpakt.

*Het is binnen de categorie Bruggenbouwer ook mogelijk om een samenwerkingsverband te nomineren. Wil je een samenwerking nomineren die mooie resultaten heeft geboekt in de aanpak van laaggeletterdheid kan dat ook via het aanmeldformulier. Vul onder ‘gegevens TaalHeld’ de gegevens in van de contactpersoon binnen deze samenwerking (wij nemen contact op met deze persoon over de nominatie van het samenwerkingsverband). Geef in de motivatie ook aan welke andere organisaties / personen betrokken zijn bij deze samenwerking.

NOMINATIECRITERIA TAALHELDEN

Aanvullend op deze categorie-omschrijving gelden enkele criteria waar TaalHelden aan moeten voldoen om genomineerd te worden. Aanmeldingen worden hierop getoetst en worden ook beoordeeld door een onafhankelijke jury.

CRITERIUM 1: INSPIRATIE

De TaalHeld: is een inspiratiebron voor velen, want zij/hij:

 • verbindt op creatieve wijze mensen die een bijdrage kunnen leveren aan de aanpak van laaggeletterdheid;
 • helpt het taboe rondom laaggeletterdheid te doorbreken;
 • denkt altijd eerst aan anderen;
 • laat mensen in hun waarde en biedt een luisterend oor.

CRITERIUM 2: SUCCESSEN

De inzet van de TaalHeld levert aantoonbaar resultaat op dat:

 • bijdraagt aan de toename van sociale inclusie van taalcursisten;
 • helpt bij het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid en/of het verbeteren van de samenwerking van verschillende partijen.

CRITERIUM 3: DAADKRACHT

De TaalHeld:

 • is gedreven en daadkrachtig;
 • werkt binnen eigen vermogen gepassioneerd aan het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid.

AANVULLENDE CRITERIA VOOR AANMELDING SAMENWERKINGSVERBANDEN

Voor de aanmelding van samenwerkingsverbanden binnen de categorie Bruggenbouwer gelden deze specifieke criteria waar een samenwerking aan moet voldoen om genomineerd te worden voor de TaalHeldenprijs.

 • Het samenwerkingsverband staat in het teken van de aanpak van laaggeletterdheid in Nederland.
 • Binnen het samenwerkingsverband zijn minimaal drie partnerorganisaties betrokken, waarvan minimaal één partner kernpartner is van het Taalnetwerk​.
 • Er is door de betrokken partijen een plan van aanpak opgesteld om laaggeletterden te bereiken en activeren.
 • Het programma draagt zorg voor het waarborgen van continuïteit van activiteiten en betreft aldus een duurzame samenwerking.
 • De doelgroep krijgt een vraaggestuurd, contextrijk maatwerktraject aangeboden. Professionals, of door vrijwilligers ondersteund door een professional, organiseren dit.

AANVULLENDE VOORWAARDEN NOMINATIES TAALHELDENPRIJS

Onderstaande deelnamevoorwaarden zijn van toepassing op de TaalHeldenprijs.

 • Nominaties voor de TaalHeldenprijs zijn enkel mogelijk op voordracht - het is niet mogelijk om jezelf te nomineren.
 • Stichting Lezen & Schrijven toetst of de genomineerde TaalHelden voldoen aan de procedurele criteria.
 • Een onafhankelijke jury beoordeelt de inzendingen op basis van de nominatiecriteria en bepaalt per categorie een winnaar.
 • Personen die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden worden uitgesloten van deelname.

NB: Medewerkers van Stichting Lezen & Schrijven zijn uitgesloten van deelname en mogen niet worden genomineerd.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.

Klik hier voor meer informatie over onze cookies OK