Met de TaalHeldenprijs zetten we mensen in het zonnetje die zich bijzonder verdienstelijk inzetten voor een geletterd Nederland. H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden reikt elk jaar de landelijke TaalHeldenprijs uit aan een Taalcursist, Taalbegeleider en Bruggenbouwer. 

DRIE CATEGORIEËN TAALHELDEN

TaalHelden kunnen in drie categorieën worden genomineerd. De drie categorieën zijn:

 • Taalcursist: een (voormalig) laaggeletterde taalcursist en/of Taalambassadeur.
 • Taalbegeleider: een persoon die lees– en schrijfcursisten begeleidt.
 • Bruggenbouwer: een persoon die zich inzet om mensen en organisaties aan elkaar te verbinden in de aanpak van laaggeletterdheid en/of een bedrijf of samenwerkingsverband* dat laaggeletterdheid effectief aanpakt.

*Het is binnen de categorie Bruggenbouwer ook mogelijk om een samenwerkingsverband te nomineren. Vul op het nominatieformulier bij ‘Naam TaalHeld’ de gegevens in van de contactpersoon binnen de samenwerking. Geef in de motivatie aan welke andere organisaties/personen betrokken zijn bij deze samenwerking.

NOMINATIECRITERIA TAALHELDEN

Aanvullend op bovengenoemde categorie-omschrijving gelden enkele criteria waar TaalHelden aan moeten voldoen om kans te maken op de TaalHeldenprijs. Alle aangedragen kandidaten worden hierop getoetst en beoordeeld door een onafhankelijke jury.

CRITERIUM 1: INSPIREREND

De TaalHeld is een inspiratiebron voor velen, want hij/zij:

 • draagt op vernieuwende wijze bij aan de aanpak van laaggeletterdheid;
 • helpt het taboe rondom laaggeletterdheid te doorbreken;
 • laat mensen in hun waarde; 
 • ziet altijd nieuwe kansen en oplossingen om de problematiek van laaggeletterdheid aan te pakken.

CRITERIUM 2: RESULTAATGERICHT

De inzet van de TaalHeld levert al meer dan een jaar aantoonbaar resultaat op dat:

 • ervoor zorgt dat taalcursisten aan de samenleving mee kunnen doen;
 • helpt bij het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid en/of het verbeteren van de samenwerking tussen verschillende partijen die zich inzetten voor een geletterd Nederland.  

CRITERIUM 3: VERBINDEND EN DAADKRACHTIG

De TaalHeld:

 • is gedreven en daadkrachtig; 
 • is een verbindende factor binnen zowel zijn/haar werk- als privé-omgeving. Door mensen aan elkaar te koppelen voorkomt en/of vermindert hij/zij laaggeletterdheid.

AANVULLENDE CRITERIA VOOR AANMELDING SAMENWERKINGSVERBANDEN

Voor de aanmelding van samenwerkingsverbanden binnen de categorie Bruggenbouwer gelden deze specifieke criteria waar een samenwerking aan moet voldoen om genomineerd te worden voor de TaalHeldenprijs.

 • Het samenwerkingsverband staat in het teken van de aanpak van laaggeletterdheid in Nederland.
 • Binnen het samenwerkingsverband zijn minimaal drie partnerorganisaties betrokken, waarvan minimaal één partner kernpartner is van het Taalnetwerk​.
 • Er is door de betrokken partijen een plan van aanpak opgesteld om laaggeletterden te bereiken en activeren.
 • Het programma draagt zorg voor het waarborgen van continuïteit van activiteiten en betreft aldus een duurzame samenwerking.
 • De doelgroep krijgt een vraaggestuurd, contextrijk maatwerktraject aangeboden. Professionals, of door vrijwilligers ondersteund door een professional, organiseren dit.

AANVULLENDE VOORWAARDEN NOMINATIES TAALHELDENPRIJS

Onderstaande deelnamevoorwaarden zijn van toepassing op de TaalHeldenprijs.

 • Nominaties voor de TaalHeldenprijs zijn enkel mogelijk op voordracht - het is niet mogelijk om jezelf te nomineren.
 • Stichting Lezen en Schrijven toetst of de genomineerde TaalHelden voldoen aan de procedurele criteria.
 • Een onafhankelijke jury beoordeelt de inzendingen op basis van de nominatiecriteria en bepaalt per categorie een winnaar.
 • Personen die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden worden uitgesloten van deelname.

NB: Medewerkers van Stichting Lezen en Schrijven zijn uitgesloten van deelname en mogen niet worden genomineerd.