WANNEER IS IEMAND LAAGGELETTERD?

Mensen die laaggeletterd zijn kunnen wel een beetje lezen en schrijven (in hun moedertaal), maar beheersen deze vaardigheden onvoldoende om zelfredzaam te kunnen zijn in de maatschappij.

Volwassenen die onder het eindniveau VMBO of onder niveau mbo-2/3 zitten zijn laaggeletterd.

WIE KAN GENOMINEERD WORDEN ALS TAALCURSIST?

Binnen de categorie Taalcursist kunnen alleen mensen worden genomineerd die laaggeletterd waren en het nu niet meer zijn of die hard werken om geletterd te geworden.

WIE KAN NIET GENOMINEERD WORDEN ALS TAALHELD IN DE CATEGORIE TAALCURSIST?

  • Iemand die op niveau (≥2F) geletterd en gecijferd is maar die onvoldoende digitale vaardigheden heeft, behoort niet tot de doelgroep van laaggeletterden. 
  • Een anderstalige die in eigen land onderwijs heeft gevolgd en daar heeft leren lezen en schrijven maar de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheerst. Deze persoon is niet laaggeletterd maar laagtaalvaardig in de Nederlandse taal. Een voorbeeld hiervan is een leraar uit Duitsland die net in Nederland woont. Deze is laagtaalvaardig in het Nederlands, maar niet laaggeletterd. 

VRAGEN?

Heb je een vraag over de aanmeldcriteria voor TaalHelden? Stuur dan een e-mail naar taalhelden@lezenenschrijven.nl