Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Stichting Lezen en Schrijven verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Stichting Lezen en Schrijven, neem dan gerust contact op!

taalhelden@lezenenschrijven.nl | Bezuidenhoutseweg 60 | 2594 AW | Den Haag

Doelgegevens
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Stichting Lezen en Schrijven. Deze worden hieronder toegelicht.

1. Het verzamelen van genomineerden voor de Taalheldenprijs 2020
Stichting Lezen en Schrijven verzamelt in verband met de jaarlijkse campagne TaalHelden gegevens van personen die een nominatie indienen, en gegevens van personen die genomineerd worden. Omdat er ook Provinciale TaalHeldenprijzen worden uitgereikt, verzamelen we ook gegevens over woonplaats en provincie. De motivatie is belangrijk, omdat we aan de hand daarvan een selectie zullen maken van genomineerden.

We vragen een foto van de genomineerde. Dat is geen verplicht veld bij nomineren. Wanneer een foto wordt ge-upload gebruiken we die foto op deze website wanneer we de nominaties bekendmaken (hiervoor vragen we tegen die tijd toestemming aan de genomineerde).

2. Het versturen van nieuwsbrieven
Stichting Lezen en Schrijven stuurt via e-mail updates over de TaalHeldenprijs. Deze updates zijn gericht op kennisdeling rondom de campagne. Je voor-, achternaam en e- mailadres worden verzameld via het aanmeldformulier op de website van TaalHelden.

3. Analytics
De website van Stichting Lezen en Schrijven verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website-bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming.

4. Het verzamelen van stemmen voor de Publieksprijs 2020
Stichting Lezen en Schrijven verzamelt in verband met de uitreiking van de publieksprijs gegevens van personen die een stem uitbrengen. 

Ontvangers

1. Mailchimp
De algemene nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden jouw e-mailadres, voor- en achternaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

2. Webbouwer
De website en back-ups van de website worden gehost bij de webbouwer. Gegevens die jij achterlaat op de website van Stichting Lezen en Schrijven zijn tijdelijk op de servers van de webbouwer opgeslagen.

Opslagperiode
Jouw gegevens worden bewaard door Stichting Lezen en Schrijven, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

1. Aanmelden genomineerden
Op het moment dat je een persoon/samenwerkingsverband nomineert, wordt een aantal gegevens gevraagd:

  • je naam, e-mailadres en telefoonnummer Deze persoonsgegevens worden gebruikt om eventueel contact op te nemen voor een toelichting op je motivatie, en je via nieuwsbrieven op de hoogte te houden van de ontwikkelingen van de TaalHeldenprijs. Je kunt je hiervoor op elk gewenst moment uitschrijven.
  • de naam, e-mailadres en telefoonnummer* en foto* van de genomineerde Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om mogelijk contact op te nemen met de genomineerde tijdens de nominatieperiode. De gegevens stromen niet door naar derden. De bovenstaande velden met een (*) zijn niet verplicht. De foto kunnen we eventueel gebruiken tijdens de publiekscampagne om een profiel te maken van de genomineerde. Voor gebruik hiervan vragen we tegen die tijd akkoord bij genomineerde.

Deze gegevens worden in maart 2020 verwijderd, na de uitreiking van de TaalHeldenprijs op 3 maart 2020. 

2. Het versturen van nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres, voor- en achternaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kunt je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar taalhelden@lezenenschrijven.nl.

3. Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld, zijn anoniem en dus niet verbonden aan jouw naam of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

4. Stemmen voor publieksprijs 
Op het moment dat je stemt op jouw favoriete TaalHeld (de Publieksprijs) worden je naam en e-mailadres gevraagd. Deze persoonsgegevens worden gebruikt om eventueel contact op te nemen voor een toelichting op je stem. 

Deze gegevens worden in maart 2020 verwijderd, na de uitreiking van de TaalHeldenprijs op 3 maart 2020. 

Beveiliging
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Stichting Lezen en Schrijven of door eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Stichting Lezen en Schrijven privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. Met de webbouwer en Mailchimp hebben wij afspraken gemaakt om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten “verwerkersovereenkomsten”.

Jouw rechten

1. Recht op inzage
Je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens op te vragen die bij Stichting Lezen en Schrijven vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Stichting Lezen en Schrijven. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

2. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Stichting Lezen en Schrijven. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

3. Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Stichting Lezen en Schrijven vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

4. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Stichting Lezen en Schrijven niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

Plichten
Stichting Lezen en Schrijven gebruikt persoonsgegevens voor het contact met de aanmelders van nominaties of stemmers. Deze gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens om contact te hebben over de aangemelde nominatie of uitgebrachte stem.

Cookies
Bij het bezoek aan onze website plaatsen we cookies. Onze websites werken het best als je de cookies accepteert. Cookies helpen ons om het gebruik van een website te analyseren. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om de website te verbeteren, zodat deze optimaal functioneert voor zoveel mogelijk bezoekers. We maken gebruik van enkele soorten cookies. Analytische cookies, zoals die van Google, helpen ons bij de analyse van het gebruik van de website: welke pagina’s zijn bezocht, via welke route wordt de site bereikt, wat is de duur van een bezoek enzovoorts. Met marketing cookies (ook tracking cookies genoemd) kan een bezoeker op verschillende websites worden gevolgd en kan zijn interesse worden bepaald. Daardoor kunnen gericht advertenties en banners worden aangeboden en kan worden gemeten hoe vaak dit effectief is. Met social cookies wordt geregistreerd hoe en hoe vaak de informatie van een site wordt gedeeld op social media. Deze cookies verzamelen ook gegevens over je gedrag op internet waarop we zouden kunnen inspelen met bijvoorbeeld advertenties. Elke bezoeker aan de website krijgt de vraag welke soorten cookies al dan niet geaccepteerd worden.

Cookies verwijderen of uitschakelen
Via het instellingen-menu van de browser kun je zelf instellen of je cookies accepteert en kun je bestaande cookies uit je systeem verwijderen. Een eenvoudige zoekopdracht bij Google geeft informatie over hoe dit te doen.

Hoe lang blijven cookies bewaard?
De meeste cookies die via een website van de Stichting Lezen en Schrijven worden geplaatst, verdwijnen als je de browser sluit. Sommige cookies blijven langer bewaard, enkele dagen tot enkele jaren. We raden je aan via het instellingen-menu van je browser regelmatig alle cookies te verwijderen (sneltoets: Ctrl+Shift+Delete).

Links
Op onze websites kunnen links staan naar websites die niet bij Stichting Lezen en Schrijven horen. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop deze externe partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren je bij vragen of twijfel het privacy-beleid van deze partijen te raadplegen.

Overige bepalingen
Alle medewerkers van Stichting Lezen en Schrijven die toegang hebben tot persoonsgegevens, hebben geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor externe medewerkers die namens ons werken. Op handhaving wordt strikt toegezien, omdat je te allen tijde moet kunnen rekenen op vertrouwelijke behandeling van je gegevens. De geheimhoudingsplicht geldt niet als wettelijk voorschriften anders bepalen. Wij zijn verplicht ieder data-lek te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij houden ons aan die meldplicht. Betrokkenen worden geïnformeerd als dat in het kader van deze meldplicht aan de orde is. Stichting Lezen en Schrijven kan deze privacyverklaring wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. We adviseren daarom, wanneer het voor jou van belang is, deze privacyverklaring regelmatig te controleren.

Deze privacyverklaring is onderdeel van de privacyverklaring van Stichting Lezen en Schrijven.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

avg@lezenenschrijven.nl | Bezuidenhoutseweg 60 | 2594 AW | Den Haag