Terug
{caption}
Bruggenbouwer

Dethon (sociaal werkbedrijf) - Frank Geensen

Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland

Sociaal werkbedrijf Dethon werkt al jaren aan het vergroten van de taalvaardigheden van haar medewerkers. Ze gebruiken de taalmeter om het taalniveau te bepalen en er wordt eens per week onder werktijd een taalles gegeven door een docent van het ROC. Het management is getraind in het herkennen van laaggeletterdheid en ondersteunt de ontwikkeling van alle collega’s. Verder is laaggeletterdheid vooral een onderwerp waar heel makkelijk over wordt gesproken, zodat het voor medewerkers niet zo’n ‘groot ding’ wordt. 

Draagvlak 

Frank Geensen is de kartrekker binnen Dethon. Hij zet zich in voor de taalklassen en onderhoudt het contact met de gemeente, het ROC, vrijwilligers en de bibliotheek. Hij vertelt graag over de taallessen en de opbrengsten ervan, om zo meer draagvlak te creëren. 

Zelfvertrouwen 

En dat lukt, want opbrengsten zijn er genoeg. Naast de groeiende taalvaardigheden neemt het zelfvertrouwen bij deelnemers van de taalklassen toe. Ze voelen zich gezien en gehoord, het groepsgevoel is groot en er is enorm veel waardering voor de vrijwilligers en docent. Sommige medewerkers ervaren tijdens de taallessen voor het eerst dat ze wél iets kunnen. Zoals Danny, die trots is op zijn vorderingen en nu beter kan internetbankieren en zelfstandig een vakantie kan boeken.
 

“Taallessen onder werktijd leveren veel op.”

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.

Klik hier voor meer informatie over onze cookies OK